Farmabiznes, etyka i biopolityka

Tytuł projektu: Działalność przemysłu farmaceutycznego – etyczne wyzwania i nowa biopolityka
Kierownik projektu: mgr Emilia Kaczmarek
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, Preludium 9
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Nr projektu: 2015/17/N/HS1/02122

Cel projektu: Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najbogatszych i najszybciej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki. Jego istnieniu zawdzięczamy rozwój nowych interwencji terapeutycznych. Jego działania są jednak od lat przedmiotem poważnych kontrowersji. Wielu badaczy wskazuje na nadmierny wpływ przemysłu farmaceutycznego na środowiska medyczne i naukowe, władze polityczne czy nawet całe społeczeństwa. Celem projektu jest analiza współczesnych praktyk przemysłu farmaceutycznego przez pryzmat takich pojęć jak biopolityka, medykalizacja czy komercjalizacja wiedzy.

Streszczenie popularnonaukowe

Słowa kluczowe: biopolityka, farmabiznes, medykalizacja, komercjalizacja wiedzy


Publikacja wyników badań

Prezentacje konferencyjne:

  • Kaczmarek, E. (2016). Health, risk and responsibility, The 2016 EACME Annual Conference – 30 Years of European Bioethics. The European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). Leuven, Belgium, 8-10 września.
  • Kaczmarek, E. (2016). Lobbying in the healthcare systems – a challenge for bioethics?, 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH). Zagreb, Croatia, 17-20 sierpnia.
  • Kaczmarek, E. (2016). Między dobrem publicznym a prywatnym interesem – zarządzanie tajnością jako polityka przejrzystości, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Tajna polityka: historia, formy i znaczenie współczesne”, Zakład Filozofii Polityki, Instytut Filozofii UW, Warszawa, 24 czerwca
  • Kaczmarek, E. (2016). Is Bioethics only a Side Effect of Global Biopolitics? Biocapital and the Recent Critique of Bioethics, 13th World Congress of Bioethics – Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics?. The International Association of Bioethics (IAB). Edinburgh, Scotland, 14-17 czerwca. [Poster]