Konferencja „Regulacja in vitro”

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję naukową

REGULACJA IN VITRO – WYZWANIA BIOETYCZNE I PRAWNE

Termin:  17 maja 2017 roku  (środa, godz. 9.00-18.30)
Miejsce:  Warszawa, Pałac Staszica (Sala Lustrzana)

Cel konferencji: W dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalona została ustawa o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087) regulująca, między innymi, procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Debaty nad kształtem regulacji procedury zapładniania in vitro trwały w Polsce ponad dekadę. Udział w nich brali przedstawiciele nauk medycznych, prawnicy, filozofowie, teologowie oraz bioetycy, w tym liczni członkowie Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Choć od uchwalenia ustawy minął już ponad rok, regulacja zapłodnienia pozaustrojowego nadal wzbudza w Polsce kontrowersje. Nie ustają dyskusję nad przyjętymi w niej rozwiązaniami. Celem niniejszej konferencji jest promowanie interdyscyplinarnej i rzetelnej debaty nad etycznymi, społecznymi, prawnymi oraz medyczno-technicznymi problemami przyjętych rozwiązań ustawowych.

Format konferencji: Obrady konferencyjne obejmują cztery moduły – trzy sesje eksperckie z udziałem zaproszonych specjalistów oraz sesje referatów studenckich.
Tu znajdziesz wstępny PROGRAM KONFERENCJI.

Zasady nadsyłania abstraktów: Organizatorzy konferencji zapraszają studentów studiów I, II i III stopnia wszystkich kierunków studiów do nadsyłania abstraktów wystąpień ustnych dotyczących tematyki konferencji. Abstrakty należy przesłać w postaci  dostępnego tu FORMULARZA ABSTRAKTU w terminie do 3 maja 2017 roku na adres mailowy organizatorów: lp.ud1493508271e.wu@1493508271akyte1493508271oib1493508271

Rejestracja uczestników: Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji muszą się zarejestrować. Dotyczy to także studentów zaproszonych do wygłoszenia referatów w ramach sesji studenckiej. Rejestracji dokonuje poprzez wypełnienie dostępnego tu FORMULARZA REJESTRACJI  i przesłanie go w terminie do 10 maja 2017 na adres mailowy organizatorów: lp.ud1493508271e.wu@1493508271akyte1493508271oib1493508271 

Kontakt: 

Więcej informacji znajdziesz w dostępnej tu BROSZURZE INFORMACYJNEJ.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: lp.ud1493508271e.wu@1493508271akyte1493508271oib1493508271

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail: lp.ud1493508271e.wu@1493508271aksny1493508271zor.j1493508271
tel. +48 606 688 182