Trwa rekrutacja na studia z BIOETYKI

By | Sierpień 28, 2017

Ruszyła rekrutacja na Bioetykę.

Rozmowy kwalifikacyjne: 12-13 września 2017 r.

Od 2013 roku Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – we współpracy z pracownikami innych jednostek dydaktycznych uczelni, w szczególności Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Antropologii Kulturowej – prowadzi jedyne w Polsce studia magisterskie na kierunku BIOETYKA.

  • BIOETYKA to kierunek elitarny (przyjmujemy na rok 15-25 osób).
  • BIOETYKA to studia interdyscyplinarne i nowoczesne (stosujemy angażujące metody kształcenia – seminaria, warsztaty, gry symulacyjne, projekty badawcze i regulacyjne, praktyki).
  • BIOETYKA to studia zapewniające swobody wybór zajęć i dostosowanie planu studiów do indywidualnych zainteresowań studenta. Ponad 50% ECTS przypisana jest do przedmiotów swobodnego lub organicznego wyboru.
  • BIOETYKA to studia dzienne trwające 4 semestry. Oferujemy następujące przedmioty: METODY ETYKI; WSTĘP DO BIOETYKI; ETYKA KLINICZNA; ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH; SEMINARIA BIOETYCZNA (W TYM: ETYKA PROKREACYJNA, ETYKA KOŃCA ŻYCIA, ETYKA NOWYCH TECHNOLOGII, ETYKA ŚRODOWISKOWA); KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE; BIOETYKA I EDUKACJA; AKTUALNE PROBLEMY BIOETYKI I BIOPOLITYKI; ETYKA SPOŁECZNA I POLITYCZNA; PRAWO WOBEC MEDYCYNY I BIOTECHNOLOGII; SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH; SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ; PRZEDMIOT FILOZOFICZNY; WAKACYJNE PRAKTYKI BIOETYCZNE.
  • ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.bioetyka.uw.edu.pl