Konferencja naukowa

„Bioetyka a zdrowie publiczne”  9-10 grudnia 2016

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Oddział the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)
Termin: 9-10 grudnia 2016 r.
Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie

Cel konferencji 

Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad etycznymi, a także społeczno-kulturowymi i prawno-finansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

Program konferencji 

Konferencja obejmuje wykłady i dyskusje plenarne, w tym wykład gościa zagranicznego prof. Henka ten Have, oraz 14 tematycznych równoległych sesji referatowych. Oto wstępny PROGRAM KONFERENCJI (może ulec drobnym zmianom).

Keynote speaker

Ten HaveProf. Henk ten Have MD PhD jest z wykształcenia lekarzem i filozofem. Doktorat z medycyny oraz doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie w Leiden w Holandii. Od 2010 roku jest Dyrektorem Center for Healthcare Ethics w Duquesne University w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych. Od 2011 roku współpracuje także z King Saud bin Abdulaziz University for Heath Sciences, w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. W latach 2003-2010 pełnił funkcję Dyrektora the Division of Ethics of Science and Technology UNESCO.

Prof. Ten Have jest autorem i redaktorem licznych prac z zakresu etyki medycznej, etyki globalnej i edukacji bioetycznej. Do jego najnowszych publikacji należą: The SAGE Handbook of Healthcare Ethics: Core and Emerging Issues (2011, SAGE Publishers; współred. Ruth Chadwick & Eric Meslin), Contemporary Catholic Healthcare Ethics (2013, Georgetown UP; współaut. David Kelly & Gerard Magill), Handbook of Global Bioethics (2013, Springer Publishers; współred.  Bert Gordijn), Bioethics Education in a Global Perspective (2014, Springer), Global Bioethics: An Introduction (2016, Routledge), Vulnerability: Challenging Bioethics (2016, Routledge). Aktualnie kończy pracę nad redakcją Encyclopedia of Global Bioethics (2016, Springer; red.). Prof. Ten Have jest ponadto redaktorem naczelnym dwóch prestiżowych czasopism: Medicine, Philosophy and Healthcare  i International Journal of Ethics Education. Więcej informacji o doświadczeniu naukowym i publikacjach prof. Ten Have można znaleźć tutaj.

Zgłoszenie uczestnictwa 

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, w tym autorzy zakwalifikowanych abstraktów, proszone są o oficjalne zgłoszenie/potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres mailowy organizatorów: lp.ud1480926260e.wu@1480926260akyte1480926260oib1480926260 w terminie do dnia 20 listopada 2016 r.  Zgłoszenie udziału w Konferencji uznaje się za równoznaczne z deklaracją gotowości do wniesienia opłaty konferencyjnej w terminie do 30 listopada 2016 r.

Opłata konferencyjna

Opłata

Opłata podstawowa obejmuje: udział we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwach konferencji oraz lunch w piątek i sobotę.

Opłata pełna obejmuje: udział we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwach konferencji oraz lunch w piątek i sobotę, a także udział w uroczystej kolacji konferencyjnej w piątek (9 grudnia).

Uczestnicy konferencji samodzielnie pokrywają koszty przejazdu i noclegu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 30 listopada 2016 r. przelewem na konto:

Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nr konta: 76 1130 1017 0020 1462 9420 0001
W tytule przelewu należy wpisać: „Konferencja bioetyczna 2016 – opłata za … (imię i nazwisko uczestnika)

Język konferencji

Obrady konferencyjne odbywać się będą w języku polskim z wyjątkiem sesji plenarnej z udziałem gościa zagranicznego, która w całości odbywać się będzie w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia.

 Kontakt z organizatorami:  lp.ud1480926260e.wu@1480926260akyte1480926260oib1480926260

Główny organizator: dr Joanna Różyńska
tel. kom. 606 688 182; e-mail: lp.ud1480926260e.wu@1480926260aksny1480926260zor.j1480926260
[1] Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii,
Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
[2] Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN