Zaproszenie na konferencję

Konferencja perinatologia

W imieniu organizatorów, Instytutu Matki i Dziecka oraz Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanego przez Zakład Etyki i Centrum Bioetyki i Bioprawa, zapraszamy na Konferencję naukową zatytułowaną „Opieka Paliatywna w Perinatologii: praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia, wiara”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Warszawie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Dr hab. med. prof. IMiD Magdalena Rutkowska,
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka Instytutu Matki i Dziecka
Prof. Paweł Łuków
Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego

 

Strona konferencji

 

Rekrutacja na Bioetykę 2018/19

W dniu 18 czerwca 2018 r. rusza rekrutacja na jedyne w Polsce studia magisterskie w na kierunku Bioetyka.

Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się etyką oraz postępem nauk medycznych i biotechnologii, cenią wartość nauki, dbają o prawa zwierząt, nie boją się nowych wyzwań i chcą mieć wpływ na rzeczywistość.

Informacje na temat harmonogramu i zasad tegorocznej rekrutacji dostępne są tutaj.

Zaproszenie na III Wiosenną Szkołę Bioetyki

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zapraszają na III Wiosenną Szkołę Bioetyki:

„Bioetyka a prawa człowieka”

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Cel szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły, a także zasad rekrutacji uczestników znajdziesz tutaj lub w broszurze informacyjnej. UWAGA: Termin nadsyłania aplikacji upływa 4 czerwca!

Zaproszenie na warsztaty

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) zapraszają na warsztaty: 

„Prenatal medicine and diversity in the social context”

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami, prosimy wszystkie osoby chcące wziąć z nich udział o uprzednie zarejestrowanie się. Organizatorzy nie gwarantują osobom niezarejestrowanym możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Debata dotycząca aborcji i art. 38 Konstytucji

Spotkanie „Na gruncie Uniwersytetu: art. 38″

W dniu 19 marca dr Joanna Różyńska weźmie udział debacie dotyczącej  projektów nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w kontekście art. 38 Konstytucji oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Drugim panelistą będzie dr Krzysztof Szczucki z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Organizator: Studenckie Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działającego przy WPIA UW
Termin: 19 marca 2018, godz. 18:45
Miejsce: Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4, sala A3