Aktualności

Wrzesień 2017

Prof. Paweł Łuków wygłosi referat pt. „Beyond gift-giving: transplantations, agent identity, and sharing” w dn. 8 września 2017 r w ramach 2017 European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Conference (7-9 września 2017 r.) w Barcelonie.


Sierpień 2017

Badacze Centrum –  dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek, Andrzej Girdwoyń i Jakub Zawiła-Niedźwiecki  wygłoszą referaty naukowe na międzynarodowej konferencji  31th European  Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) – „Emerging Technologies in Healthcare”, która odbędzie się w Belgradzie (Serbia) w dniach 16-19 sierpnia.


 Lipiec 2017

Dr Joanna Różyńska oraz mgr Emilia Kaczmarek wygłoszą referaty naukowe na konferencji 23rd WAML World Congress organizowanej przez World Association for Medical Law w Baku (Azerbejdżan) w dniach 10-13 lipca.

***

Prof. Paweł Łuków weźmie udział w debacie pt. „Theory and Practice in Bioethics: The Failure of Philosophy?”, która odbędzie się 9 lipca 2017 r. w ramach XXXVth International Congress on Law and Mental Health (9-14 lipca 2017 r.) w Pradze.

Prof. Paweł Łuków wygłosi referat pt. „Adjectival and Non-Adjectival Bioethics” w dn. 10 lipca 2017 r w ramach  XXXVth International Congress on Law and Mental Health (9-14 lipca 2017 r.) w Pradze.


Maj 2017

Dr Joanna Różyńska wygłosi wykład „Access to investigational drugs outside of controlled clinical research – individual and social interests” na międzynarodowej konferencji naukowej Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy, która odbędzie się w dniu 19 maja br. w Warszawie.

***

W dniu 17 maja Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Komitetem Bioetyki przy Prezydium PAN, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne.  Tu dostępny jest program konferencji.

***

Dr Joanna Różyńska wygłosi referat „Prowadzenie badania klinicznego bez uzyskiwania świadomej zgody” na konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniu 12 maja 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i 35-lecia działalności komisji bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Marzec 2017

W dniach 21-23 marca 2017 członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa zaprezentują wyniki swoich badań na konferencji UNESCO Chair in Bioethics 12th World Conference Bioethics, Medical Ethics & Health Law, w Limassol (Cypr).

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 16 marca 2017 r. wykład pt. „Making sense of non-directiveness in genetic counseling. The case of Poland” w ramach sympozjum Ethical, legal and social aspects of invasive and non-invasive genetic prenatal diagnostics in Germany and Poland, które odbędzie się w dniach od 13.03.2017 do 18.03.2017 (uwaga: nastąpiła zmiana terminu sympozjum) w Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm, Niemcy.


Grudzień 2016

W dniach 9-10 grudnia 2016 członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa będą omawiać swoje badania na konferencji Bioetyka a zdrowie publiczne współorganizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum.

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 2 grudnia 2016 r. wykład pt. „What is aging? Some ethical challenges of long life” na konferencji Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Warszawie.

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 2 grudnia 2016 r. wykład pt. „Czy brak obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej implikuje obowiązek jej ujawnienia?” w ramach Ogólnopolskiego Forum Prawniczo-Medycznego, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Warszawie. Na tej samej konferencji dr Joanna Rożyńska wygłosi wystąpienie pt. „Dostęp do testowanych produktów leczniczych poza protokołem badania klinicznego aspekty etyczno-prawne”, a Jakub Zawiła-Niedźwiecki wystąpi z referatem pt. „Antynaukowe źródła wyjątków w regulacji produktów i procedur leczniczych – zjawisko globalne”.


Listopad 2016

Dr Joanna Różyńska przedstawi wyniki swoich badań naukowych na konferencji PRIM&R 2016 Advancing Ethical Research Conference, która odbędzie się w dniach 13-16 listopada w Anaheim CA (USA).


Październik 2016

Dr Joanna Różyńska wygłosi dwa referaty naukowe na międzynarodowej konferencji – 10th International Conference on Applied Ethics, organizowanej przez Center for Applied Ethics and Philosophy (CEAP), Hokkaido University w dniach 28-30 października w Sapporo (Japonia).


Wrzesień 2016

29 września prof. Paweł Łuków wziął udział w debacie oksfordzkiej organizowanej w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Teza debaty brzmiała: „Manipulowanie genotypem ludzkim musi być zakazane„. W obronie tezy stanęli: dr Dariusz Śladowski, prof. Piotr Girdwoyń i prof. Barbara Chyrowicz; przeciw tezie argumentowali dr Krzysztof Papis, dr hab. Stanisław Obirek i prof. P. Łuków.

***

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska i Jakub Zawiła-Niedźwiecki zaprezentują wyniki swoich badań na ogólnopolskiej konferencji ”Etyka w medycynie – między teorią a praktyką” , organizowanej przez Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny & Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku w dniach 22-24 września.

***

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki przedstawią wyniki swoich badań na międzynarodowej konferencji The 2016 EACME Annual Conference: 30 Years of European Bioethics, który odbędzie się w Leuven (Belgia) w dniach 8-10 września. Organizatorem konferencji jest European Association of Centres of Medical Ethics.

***

1 września prof. Paweł Łuków wygłosił jeden z dwóch wykładów inaugurujących Festiwal Przemiany 2016 organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, pt. „Deadline. O urokach śmiertelności”.


Sierpień 2016

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki  wygłoszą referaty naukowe na międzynarodowej konferencji  30th European  Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) – „Ethics and Social Determinants of Health”, która odbędzie się w Zagrzebiu (Chorwacja) w dniach 17-20 sierpnia.


Lipiec 2016

w dniu 30 lipca Jakub Zawiła-Niedźwiecki wygłosi wystąpienie w ramach cyklu spotkań Naukowe Espresso obywającego się w Centrum Nauki Kopernik. Wystąpienie będzie stanowiło etyczny komentarz do wystawy Obywatele w medycynie.

***

W dniach 18-24 lipca prof. Paweł Łuków wygłosi wykłady w China Agricultural University w Pekinie (18 lipca),  w China University of Renmin w Pekinie (20 lipca) oraz w Nanjing Agricultural University w Nankinie (22 lipca).

***

W dniach 30 czerwca – 2 lipca Jakub Zawiła-Niedźwiecki przedstawi referat i plakat w sekcji młodych badaczy na 10. Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum, który odbędzie się w Łodzi.


Czerwiec 2016

Dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki zaprezentują wyniki swoich badań na międzynarodowej konferencji 13th World Congress of Bioethics, który odbędzie się w Edynburgu w dniach 14-17 czerwca. Organizatorem konferencji jest International Association of Bioethics.

***

Dr Joanna Różyńska weźmie udział w dyskusji panelowej poświęconej etycznych aspektom kriokonserwacji ludzkich zarodków, która odbędzie się drugiego dnia międzynarodowej konferencji Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research III, w Warszawie w dniach 10-11 czerwca 2016 r.

***

Prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska będą prelegentami na konferencji Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, która odbędzie się w dniu 10 czerwca w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Konferencję organizuje Rzecznik Praw Obywatelskich przy współpracy z Komitetem Bioetyki przy Prezydium PAN.


Maj 2016POLITICIZED MEDIZIN plakat

W dniach 12-13 maja prof. Paweł Łuków i Jakub Zawiła-Niedźwiecki wezmą udział w konferencji „Politicised medicine” organizowanej przez Interdisciplinary Work Group for Ethics of Medicine in Poland and Germany. Konferencja odbędzie się w Łodzi w siedzibie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.


Kwiecień 2016

W dniach 22-24 kwietnia Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Centrum Bioetyki i Bioprawa  organizują Wiosenną Szkolę Bioetyki: Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym. Do udziału w zajęciach zaproszonych zostanie 25 studentów i młodych naukowców. Szkoła odbędzie się w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

***

W dniu 19 kwietnia dr Joanna Różyńska wygłosi wykład na temat National guidance on the ethical, legal and regulatory framework w ramach międzynarodowej konferencji Clinical Trials in Central and Eastern Europe Forum, która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott.


Marzec 2016

W dniu 2 marca prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska wygłoszą wykłady w ramach Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Olimpijskim. Organizatorem Forum jest Instytut Ochrony Zdrowia.


Luty 2016

W dniu 25 lutego o godz. 19.00 dr Joanna Różyńska wygłosi w Mińsku (Białoruś) publiczny wykład pt. New Brave Man. The Ethics of Human Enhancement. Wykład organizowany jest przez Center for European Studies w ramach The European Café Project.

***

Dr Joanna Różyńska przedstawi referat pt.  Ethics of using experimental Ebola treatments  podczas warsztatów Ethical Challenges of Research Conducted in Disaster Settings, które odbędą się na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UJ w Krakowie w dniach 8-9 lutego 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach The Disaster Bioethics COST Action IS1201.